Rehabilitació energètica d’edificis: ajuts públics

La rehabilitació d’un edifici és, generalment, una bona idea, ja que permet dotar d’una major vida a aquest, millorar-ne la confortabilitat, la seguretat i, a més, estalviar energia. Tot i que aquesta és una inversió que es recupera amb escreix a mig termini, realitzar un projecte d’aquesta envergadura suposa una despesa important que afecta l’economia dels veïns i veïnes. Per això val molt la pena informar-se de les ajudes públiques que atorguen les diferents administracions, tant locals com autonòmiques i estatals. Una de les més importants és la de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE), organisme dependent del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. En aquest inici de 2018 l’IDAE té oberta una línia d’ajudes de 125 milions d’euros per a la rehabilitació energètica d’edificis.

El programa PAREER-CRECE vol incentivar les reformes que afavoreixin l’eficiència i l’estalvi energètics, les energies renovables i la reducció d’emissions de CO2. Les actuacions han d’enquadrar-se en alguna de les quatre tipologies establertes: millora de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, substitució d’energia convencional per energia solar o geotèrmica i, la que més ens interessa, la millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica. Qualsevol que sigui l’opció escollida, s’ha de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en almenys una lletra, mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni.

Rehabilitació: l’IDAE atorga ajudes sense contraprestació i préstecs a interès zero

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els propietaris o comunitats de propietaris d’edificis existents, així com empreses arrendatàries o de serveis energètics. Quant a la tipologia dels ajuts, n’hi ha dos: dinerària sense contraprestació, amb un import màxim del 30%, i préstecs reemborsables a 0% d’interès, que podran arribar al 70%. Els beneficiaris podran comptar, a més, amb una bestreta de fins a un 40% de l’import concedit. Els criteris de concessió seran de tipus social i d’augment de l’eficiència energètica.

Per optar a aquests ajuts cal sol·licitar-los a través de l’aplicació informàtica que l’IDAE té al seu web. En aquesta pàgina es pot trobar, a més, la informació detallada de les mateixes.

El mejor servicio de aislamiento térmico en Barcelona, Catalunya

¿Está buscando aislamiento térmico cerca de usted en Barcelona? La empresa de aislamiento térmico Aistercel en Barcelona ha brindado un servicio de reparación de aislamiento térmico profesional y confiable a nuestros clientes locales durante los últimos 20 años....