Aïllament a una rehabilitació integral

Aïllament a una rehabilitació integral

La rehabilitació integral d’un edifici és una bona ocasió per millorar-lo energèticament. Més que això: hauria de ser un criteri indispensable per a que la recuperació d’habitatges fos completa i aquests augmentessin el seu valor en tots els sentits....