Aïllament a una rehabilitació integral

La rehabilitació integral d’un edifici és una bona ocasió per millorar-lo energèticament. Més que això: hauria de ser un criteri indispensable per a que la recuperació d’habitatges fos completa i aquests augmentessin el seu valor en tots els sentits. Afortunadament, les empreses que s’encarreguen de rehabilitar o construir edificis tenen això cada cop més en compte, i per això Aistercel pot intervenir en aquest tipus d’obres amb certa freqüència realitzant-hi aïllaments. Per exemple, el que s’està duent a terme a Vilanova i la Geltrú: una rehabilitació integral, per dins i per fora, de tot un bloc de pisos que estava en mal estat.

Com les rehabilitacions es fan principalment en edificis antics, la majoria de vegades ens trobem amb càmeres d’aire que tenen poc o cap aïllament anterior. En aquest cas l’empresa rehabilitadora s’ha decantat per la cel·lulosa per omplir aquestes càmeres, un material natural amb moltes propietats: aïlla de la calor i del fred, també del soroll, controla la humitat i no s’inflama, entre d’altres característiques. 

El percentatge d’empreses que aposten per l’aïllament en realitzar una rehabilitació integral va en augment.

Les particularitats de l’aïllament de parets en una rehabilitació integral són diverses:

  • S’ha de coordinar amb tots els demés operaris que intervenen a l’obra: persones encarregades de la construcció, la fontaneria, l’electricitat, la cristalleria… El treball conjunt és fonamental per determinar l’ordre en què es fa tot.
  • Normalment s’aïlla abans d’enguixar, així que l’aplicació de la cel·lulosa pot generar més pols (els maons són porosos). Això, però, no és una molèstia, ja que l’espai encara no està habitat.
  • Per la mateixa raó, es pot insuflar per l’interior sense problema, malgrat que es tapen igualment els forats amb morter. Posteriorment, quan les parets s’enguixen i es pinten, no hi haurà ni rastre d’ells.
  • El temps que s’utilitza per aïllar és molt curt: en no haver cap tipus d’obstacle per no viure-hi ningú a l’habitatge, es pot fer molt de treball en un espai encara menor de l’habitual.
  • Tots i cadascun dels pisos estaran aïllats quan la gent hi entri a viure, de manera que tots els veïns i veïnes tindran el mateix nivell d’estalvi energètic i no tindrán que preocupar-se més d’això en el futur.

Els avantatges de que una empresa de rehabilitació decideixi apostar per l’aïllament són, doncs, bastant evidents. Al següent vídeo podeu veure com ha estat el nostre treball en aquesta rehabilitació integral de Vilanova i la Geltrú.

El mejor servicio de aislamiento térmico en Barcelona, Catalunya

¿Está buscando aislamiento térmico cerca de usted en Barcelona? La empresa de aislamiento térmico Aistercel en Barcelona ha brindado un servicio de reparación de aislamiento térmico profesional y confiable a nuestros clientes locales durante los últimos 20 años....