Aïllament amb cel·lulosa de coberta tipus volta catalana per l’exterior

Aïllament amb cel·lulosa de coberta tipus volta catalana per l’exterior. Com ho fem? Perquè recentment hem dut a terme la millora de l’aïllament d’un àtic a Barcelona el sostre voltat del qual, tipus volta catalana, era accessible des del terrat. Per tant, vam poder fer els treballs d’insuflat des de l’exterior.

A articles referits a actuacions similars explicàvem que «la volta catalana és un tipus de volta paredada i una tècnica de construcció tradicional catalana que consisteix a cobrir el recinte o espai mitjançant una volta de maons col·locats per la part plana, és a dir, per la cara de superfície major que formen el llarg o soga i l’ample o fumall del maó, en comptes de fer-lo per qualsevol de les altres cares gruixudes».

Bàsicament, i com si es tractés d’una altra mena de sostre o coberta, el procediment d’insuflat en cambra consisteix a accedir a l’espai per a emplenar-lo amb el material aïllant, en aquest cas cel·lulosa.

En la imatge anterior, s’aprecia com anem tancant amb petits treballs d’obra de paleta els accessos practicats per a insuflar la cel·lulosa en la volta catalana i, alhora, controlar que la distribució del material per tota la coberta és la idònia.

A continuació, vam mostrar una imatge de detall amb la cel·lulosa ja insuflada. Més de 20 centímetres aplicats que conformen el que denominem «manta de cel·lulosa» i que es tradueix en una triple protecció: tèrmica, acústica i capacitat per a regular la humitat ambiental o per condensació gràcies a les propietats de la cel·lulosa.

Els propietaris de l’àtic en la zona de l’Eixample de Barcelona notaran la diferència, això segur. La manta de cel·lulosa aplicada en interior de la volta tindrà un impacte excepcional, reduint el consum d’energia necessari per a mantenir la temperatura de confort no sols a l’hivern, també a l’estiu.

Perquè l’aïllament amb cel·lulosa d’una coberta, en aquest cas tipus volta catalana, ofereix protecció contra el fred, la calor i el soroll. A què esperes per a obtenir un triple benefici? Estalvi, confort, qualitat de vida gràcies a la millora de l’aïllament tèrmic amb cel·lulosa.

Demana informació sense compromís.

El mejor servicio de aislamiento térmico en Barcelona, Catalunya

El mejor servicio de aislamiento térmico en Barcelona, Catalunya

¿Está buscando aislamiento térmico cerca de usted en Barcelona? La empresa de aislamiento térmico Aistercel en Barcelona ha brindado un servicio de reparación de aislamiento térmico profesional y confiable a nuestros clientes locales durante los últimos 20 años....